Hudební nauka

 

Hudební nauka pomáhá dětem nejen se všemi teoretickými znalostmi, které jim pomáhají při čtení notového zápisu a usnadňují tak nastudování skladbiček, ale taky je seznamuje s hudební historií i současností. Zpěv, rozvíjení správného rytmického cítění a další hudební dovednosti vyučuje ve svých hodinách hudební nauky paní učitelka L.Slivková v Napajedlích, učitelé E. Hanáčková a H. Čechová na odloučených pracovištích. 

  •  Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma projektu ROK VELIKÁNŮ

  • Práce žáků 4. a 5. ročníku na téma "Středověká hudba a renesance".
 
 
 
 
 
 
 

  

  • Hudební nauka Babice - vyučující paní učitelka Eva Hanáčková

Hudební nauka v Babicích


Hudební nauka v Babicích
 

Hudební nauka v Babicích

Prezentace na akcích školy: