Děti do koncertních sálů a výstavních síní

Projekt ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní‘‘ zajišťuje žákům naší školy kontakt s přímým uměním prostřednictvím návštěv koncertů, výstav nebo divadelních představení.

Kulturní akce pro děti vybírají vyučující s ohledem na jejich věk, potřeby a v souladu s děním v kultuře nebo aktuálním výročím v uměleckém světě.

Cílem projektu je výchova kultivovaných a kulturních jedinců s celoživotním zájmem o umění.

Finanční podporu projektu zajišťuje Společnost přátel.

 

V letošním šk. roce vyhlašujeme soutěž o cenu ředitelky školy.

Za každou návštěvu kulturní akce (výstavy, koncertu, divadla...), nahlášenou vašemu třídnímu učiteli, získáte do ŽK jedničku. Na konci roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem získaných jedniček.  

Ocenění vynikajících žáků a pedagogů, vyhlášení vítězů soutěže projektu

„Děti do koncertních sálů a síní"

proběhne na ,, HUDEBNÍM MATINÉ "

v neděli 7.6., v 10.00 hod., Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple

 Výsledky soutěže ke stažení.

Přehled navštívených a plánovaných kulturních akcí: 

  • 4. 10. 2014 - Chci být muzikantem ( Besední dům Brno ) 
  • 7. 10. 2014 - Klavírní recitál Eugena Indjiče ( Kongresové centrum Zlín )
  • 24. 10. 2014 - Výstavy ve Šternberku a Olomouci 
  • listopad 2014 - Výstava malíře P. Preisnera v Muzeu Napajedla 
  • 18. 12. 2014 - Výstava Daniela Reynka v Muzeu Napajedla
  • leden 2015 - Návštěva výstavy Jaroslava Kovandy v Muzeu Napajedla
  • 24. - 26. 3. - Návštěva výstavy Nulla dies sine linea - Ani den bez čárky v Muzeu Napajedla
  • 28. 3. 2015 - Labutí jezero - Moravské divadlo Olomouc ( žáci HO - 4. a 5. ročník ) 
  • 22. 5. 2015 - Zájezd na výstavy historických hudebních nástrojů, replik historických oděvů a do stálé expozice J. A. Komenského v Uherském Brodě ( muzeu JAK )

*** 

Návštěva v Muzeu J.A.Komenského

(článek pro Napajedelské noviny)

V pátek 22. 5. jsme si udělaly " dámskou jízdu" do Uherského Brodu. Zájezdový autobus se skládal ze samých děvčat, které doprovázely paní učitelky Petra Strašáková a Lenka Hanáčková. Dokonce i za volantem seděla paní řidička. Po cestě sice mírně pršelo, ale vysedly jsme přímo před muzeem. U vchodu nás vítala socha Jana Ámose Komenského v nadživotní velikosti. Pozdravily jsme se s ním, vyfotily a pak už nic nebránilo vstupu do budovy. Neočekávaně se nás ujala velmi razantní paní průvodkyně. Vedle plánovaných návštěv vybraných výstav nám umožnila shlédnout i stálou expozici o životě na Uherskobrodsku. Bylo tam plno zajímavých předmětů z různých období a oblastí lidské činnosti: staré chirurgické nástroje, jízdní kolo, růženec z lidských vlasů, toaletní mísa.....v nejzazším koutku sálu byl dokonce malý hřbitůvek. Naše fantazie na téma život našich předků pracovala na plné obrátky. Stejně zajímavá byla i výstava hudebních nástrojů, kterou shromáždil a poskytl muzeu pražský sběratel. Nástroje všeho druhu byly doplněny různými předměty, týkajícími se hudby - staré noty, nástrojové miniatury, věci denní potřeby s hudebními motivy. Prohlédly jsme si též stálou expozici o J. A. Komenském. Shlédly jsme film o jeho životě, který se promítal do "Studny poznání". Potom byl už čas přesunout se do sloupového sálu, kde se konala vernisáž výstavy "Tržiště světa". Autorkami byly - jak jinak - tři ženy, které se zabývají historickými oděvy. Je to velká sonda do dějin, do způsobu života našich předků, do vývoje ruční i průmyslové textilní výroby včetně všech možných oděvních doplňků. Kromě toho, že jsme si prohlédly spoustu nádherně oděných figurín dam i pánů v historických oděvech od středověku po empír, dozvěděly jsme se od autorek výstavy spoustu zajímavého o výrobě modelů, hledání starých střihů a vhodných látek. Prožily jsme zajímavé odpoledne a máme na co vzpomínat.

L. Hanáčková

***

ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC NA BALET LABUTÍ JEZERO

Dne 28. března jsme s žáky 4. a 5. ročníku hudební nauky shlédli v Moravském divadle v Olomouci slavné baletní představení Labutí jezero. Za světovou slávu vděčí ruský balet snad nejvíce Petru Iljiči Čajkovskému, reformátorovi baletních partitur a prvnímu skladateli, který přinutil diváky baletních představení, aby se nejen dívali, ale i poslouchali. Děti se v podstatě shodly, že se jim celková atmosféra představení velice líbila a že si z tohoto hudebního výletu odvezly krásný zážitek. Lenka Slivková

Toto jsou dojmy a zážitky některých zúčastněných žáků:

Na baletu bylo úžasné, že jsme seděli blízko pódia. Viděli jsme velkou spoustu baletek, které byly sice křehké, ale zároveň bylo obdivuhodné, jak mají silné nohy. Kostýmy, tanečnice a celé divadlo se nám všem opravdu líbilo. Anežka Janíková

V Olomouci jsme viděli nádherné Labutí jezero. Byl tam úžasný orchestr, který krásně hrál. Byl to krásný zážitek. Anna Hanáková

Na baletu se nám moc líbilo. Nejvíce to, jak byly vymyšleny choreografie i děj. Toto představení určitě všem doporučuji. Natálie Hořáková

*** 

 

NAŠI ŽÁCI NAVŠTÍVILI KLAVÍRNÍ KONCERT VE ZLÍNĚ

Paní učitelky Iva Kosová a Lenka Kuběnová pozvaly své žáky a jejich rodiče na koncert klavíristy světového věhlasu. Terezka Možnárová o svých zážitcích napsala:

V úterý 7. 10. 2014 v 19 hodin se konal koncert v Kongresovém centru ve Zlíně. Jako sólista zde vystupoval francouzsko-americký klavírista Eugen Indjić. Z jeho repertoáru, který zahrnoval R. Schumanna, L. van Beethovena, F. Chopina a F. Liszta se nám nejvíce líbily skladby Fryderika Chopina. Každá část koncertu byla odměněna velkým aplausem. Také na nás zapůsobil velký moderní sál. Celková atmosféra koncertu se nám velmi líbila. Jsem ráda, že jsem mohla být přítomna na úžasném koncertě tak výjimečného klavíristy.

***

Houslový recitál Patrika Sedláře - 25. 2. 2015

Velkým hudebním zážitkem bylo setkání s letošním absolventem kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Patrik Sedlář je vynikající, talentovaný student, který posluchače uchvátí svou virtuozitou, překrásným houslovým tónem a elegancí. S paní profesorkou Martinou Mergentalovou, která jej doprovázela na klavír, přednesli Čtyři kusy pro housle a klavír Josefa Suka a technicky velmi náročný Brahmsův houslový koncert. Tento koncert je známý pro neustálou hru ve dvojhmatech v rychlých pasážích i nádherných melodiích a proto jej můžou hrát jen nejlepší houslisté. Velmi zajímavé zpestření tohoto koncertu bylo studentské trio - příčná flétna, housle a klavír. Klášterní kaplí se rozezněla sonáta Bohuslava Martinů. Žáci smyčcového oddělení, hudební nauky i další pozvaní hosté koncertu si užili příjemné odpoledne s mladými talentovanými umělci.  

Dáša Kaňovská