Plán akcí pro školní rok 2014/2015

Během školního roku 2014/2015 PROBÍHAJÍ PROJEKTY:

 

Září

25. Koncerty táborového orchestru ( L. Hanáčková a učitelé ) 

27.   Svatováclavský průvod ( P. Verbík, A. Kunert )

29. Slavnostní koncert na Žofíně v Praze ( M. Kot, P. Strašáková ) 

Instalace výstavy v galerii Ředitelna ( Lišková, Kotásková ) 

Říjen

4. Koncert Chci být muzikantem - Filharmonie Brno ( P. Strašáková ) 

Instalace výstavy ve Šternberku ( Lišková )

Instalace výstavy v galerii Sál ( Lišková, Kotásková ) 

Instalace výstavy v galerii Jídelna ll. ZŠ Napajedla

                                                        ( Kalužíková Kotásková )

11. - 12.   Kroměřížské smyčcové kurzy (D. Kaňovská)

18.           Konzervatoř Kroměříž - Den otevřených dveří (D. Kaňovská, I. Kosová) 

24. Návštěva výstavy ve Šternberku a Olomouci

                                         ( učitelé výtvarného oboru ) 

Listopad

14. - 16. Festival Pocta R. Firkušnému ( L. Hanáčková, P. Strašáková )

18. Beseda o R. Firkušném ( L. Hanáčková )

19. Besídka v DD Husova ( I. Kosová, K. Míčová )

24. Besídka v DPS Kalvárie ( A. Kunert, J. Divoký )

26. Třídní besídka p. uč. Prokopa

28. Zpívání u Vánočního stromu - Napajedla ( L. Hanáčková, A. Kunert )

29. Zpívání u Vánočního stromu - Halenkovice ( E. Hanáčková )

Vytvoření PF 2015 ( Lišková ) 

Diplomy pro soutěže ZUŠ - hudební obor ( Lišková ) 

Zaslání prací žáků na soutěž Srdce s láskou darované ( Kotásková )

Pozvánka a plakát k ,,Roku české hudby" ( Sláma, Lišková )

Návštěva výstavy malíře Pavla Preisnera v napajedelském muzeu

( žáci učitelky Ivany Kotáskové ) 

Prosinec

1. Vánoční výstava v prostorách ZUŠ 

        Vánoční výstavy na odloučených pracovištích

( Babice, Topolná, Spytihněv, Halenkovice ) 

3. Koncert a výstava k Roku české hudby

( I. Kosová, L. Kuběnová, I. Kotásková )

8. Třídní besídka p. uč. Kuběnové

9. Třídní besídka p. uč. Strašákové 

16. Vánoční besídka - ZŠ Babice ( J. Prokop, L. Kuběnová )

18. Adventní koncert - kostel sv. Bartoloměje Napajedla

( P. Verbík, J. Mareček )

18.           Návštěva výstavy Daniela Reynka v napajedelském muzeu

                ( žáci učitelky Ivany Kotáskové)

28. Vánoční koncert - kostel sv. Josefa Halenkovice ( P. Strašáková )

Leden

 8. Recitál Renée Bernatíkové a Alice Minaříkové ( I. Kosová, D. Kańovská )

13. Třídní besídka p. uč. Marečka

15.           Talentové přijímací zkoušky Konzervatoř Kroměříž (D. Kaňovská, I. Kosová)

20. Třídní besídka p. uč. Kaňovské a školní kolo celostátní soutěže ZUŠ                               smyčcových souborů ( D. Kaňovská ) 

21. Třídní besídka p. uč. Míčové a p. uč. Divokého

23. Soutěžní besídka pěveckého oddělení ( E. Hanáčková ) 

27. Svátky hudby - Pražská konzervatoř ( P. Strašáková )

28. Školní kolo soutěže ZUŠ - dechy, bicí ( K. Míčová, A. Kunert, P. Verbík )

28. Setkání s hudbou ( P. Verbík )

                Návštěva výstavy Jaroslava Kovandy v napajedelském muzeu ( žáci VO )                     

Únor

3. Třídní besídka p. uč. Trávníčkové

4. Třídní besídka p. uč. Kosové    

5. Školní kolo soutěže ZUŠ - cimbálová muzika ( J. Mareček ) 

Projekt ZUŠkolka

25. Recitál Patrika Sedláře 

 

Okresní kola soutěží Základních uměleckých škol:

12. Sólová a souborová hra na bicí nástroje, ZUŠ Zlín - Malenovice ( A. Kunert )

13. Sólový a komorní zpěv, ZUŠ Otrokovice ( E. Hanáčková )

20. Hra smyčových souborů a orchestrů, ZUŠ Napajedla ( D. Kaňovská )

23. Dechové nástroje - zobcové flétny, ZUŠ Harmonie Zlín( P. Verbík, A. Kunert )

24. Dechové nástroje dřevěné, ZUŠ Slavičín ( K. Míčová )

25. Hra na dechové nástroje žesťové, ZUŠ Valašské Klobouky ( A. Kunert )

27. Hra na lidové nástroje - souborová hra, ZUŠ Zlín - Malenovice ( J. Mareček )

Březen

  Absolventské předehrávky

6. Třídní besídka p. uč. Pánkové a p. uč. Deyla 

19. Barokní koncert ( Š. Trávníčková )

19. Krajské kolo soutěže - bicí nástroje, ZUŠ Zlín ( A. Kunert )

20. Krajské kolo soutěže - smyčcové soubory, ZUŠ Val. Meziříčí ( D. Kaňovská )

21. Soustředění hudebního oboru ( L. Hanáčková, P. Strašáková ) 

24. - 26. Návštěva výstavy Nulla dies sine linea - Ani den bez čárky

 v Muzeu Napajedla ( výtvarný obor ) 

25. Krajské kolo soutěže - dech. nástroje dřevěné, ZUŠ Kroměříž ( K. Míčová ) 

25. Den učitelů ( J. Mareček )

26. Krajské kolo soutěže - dech. nástroje žesťové, ZUŠ Kroměříž ( A. Kunert ) 

26. Bible včera, dnes a zítra - vernisáž - Klášterní kaple ( I. Kosová )

28. Zájezd na balet Labutí jezero - Moravské divadlo Olomouc ( P. Strašáková )

31. Máme rádi baroko (nesoutěžní koncertní přehlídka) - Církevní konzervatoř 

v Opavě ( Š. Trávníčková, I. Kosová )

Instalace panelů s tématem barokní hudba v prostorách školy 

  Duben

9. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2015 ( P. Strašáková )

15. Třídní besídka paní učitelky Lenky Slivkové 

22. 1. absolventský koncert ( L. Slivková, L. Kuběnová )

28. Třídní besídka p. uč. Lenky Hanáčkové 

29. 2. absolventský koncert a výstava ( D. Kaňovská, M. Pánková )

30. Pietní akt - pokládání věnců ( E.  Hanáčková ) 

30. Mosty v Napajedlích - vernisáž výstavy v Muzeu Napajedla 

Květen

1. Mezinárodní akordeonová soutěž Sarajevo

1. - 17. Mosty v Napajedlích - práce žáků VO na výstavě v Muzeu Napajedla 

6. 3. absolventský koncert a výstava ( P. Strašáková, Š. Trávníčková ) 

12. Hudební pořad pro Klub důchodců, DPS Sadová ( L. Hanáčková ) 

12. Třídní besídka p. uč. Kunerta 

13. Vystoupení ke Dni matek v Babicích

15. Den otevřených dveří v ZUŠ R. Firkušného

15. - 17. Sostředění pěveckého sboru HeXaM 

16. ZUŠKA? ZUŠKA! - festival ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem (A. Kunert) 

16. Malování v plenéru, Halenkovice ( M. LIšková )

22. Třídní besídka p. uč. Čechové a p. uč. Tomšů 

22. Zájezd na výstavy historických hudebních nástrojů, replik historických oděvů

a do stálé expozice J. A. Komenského v Uherském Brodě ( muzeum JAK ) 

( L. Hanáčková ) 

23. - 24. Smyčcové kurzy Kroměříž - KM Strings (D. Kaňovská) 

27. Hudební pořad pro MŠ ( L. Slivková, D. Kaňovská ) 

29. Vystoupení žáků HO na akademii Základní školy Halenkovice 

30. Výtvarná dílna při Filmovém festivalu pro děti ( žáci a učitelé VO )

31. Promenádní koncert  ( J. Prokop, P. Verbík )

Červen

1. Ocenění žáků Zlínského kraje 2015 ( M. Kot )

1. -5. Přijímací řízení

1. -5. Postupové zkoušky 

7. Nedělní matiné

10. Třídní koncert p. uč. Míčové a p. uč. Divokého

11.           Třídní koncert p. uč. Kuběnové

15. Vystoupení v knihovně Napajedla ( D. Kaňovská ) 

17. Třídní koncert p. uč. Kosové 

24. Vyřazení absolventů ( J. Mareček, L. Kuběnová )

Červenec

5. - 12. Hudební tábor 

Srpen