Historie školy

V roce 1951 otevřela otrokovická hudební škola v Napajedlích pobočku, která se později stala samostatnou lidovou školou umění. V ředitelských funkcích se vystřídalo několik osobností, z nichž zásadní význam pro vývoj školy měl klavírista Josef Cenek (ředitel od r.1956) a akordeonistka Věra Žáková (od r.1973). Ze zakládajících pedagogů se zapsal nesmazatelným písmem do života školy houslista Josef Nosek. V roce 1983 vznikl vedle hudebního oboru - pod vedením současného ředitele Mgr. Emila Slámy (od r.1999) - výtvarný obor. Významným datem je i rok 1991, kdy škola získala jméno Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného. Slavný klavírista ji pod novým názvem osobně otevíral. 

Zpočátku škola sídlila v dnes již zbořeném domě na Palackého ulici. V roce 1961 se přestěhovala do budovy na Masarykově náměstí a roku 2003 do budovy bývalého kláštera. Tímto získala vyhovující prostory pro svůj další rozvoj včetně možnosti využívat Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kapli, prostor s výjimečnou akustikou.