Společnost přátel ZUŠ Rudolfa Firkušného

 

Společnost je sdružení rodičů a přátel školy, kteří její činnost podporují vlastní iniciativou nebo finančními příspěvky. Jednou do roka vydává zprávu o činnosti včetně vyúčtování. Od tohoto školního roku budou tyto informace k dispozici na webových stránkách školy.

Aktivity společnosti:

Společnost přátel je hlavním garantem konání hudebního tábora v období letních prázdnin.Organizuje soustředění, výukové kurzy a zájezdy žáků na koncerty, divadelní představení a výstavy. Přispívá na koupi pomůcek pro hudební i výtvarný obor. na odměny pro soutěžící žáky a absolventy školy.

Výroční zpráva Společnosti přátel 2014

V letošním školním roce se podílí také na organizaci projektu

DĚTI DO KONCERTNÍCH SÁLŮ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ

Snažíme se o to, aby žáci školy navštěvovali hojně nejen akce školy, ale také okusili atmosféru velkých koncertních sálů, operních dómů, vernisáží, divadel atd. Patří to k jejich uměleckému vzdělávání a přispívá k rozvoji osobnosti každého dítěte. Rodiče, sourozenci, kamarádi a další zájemci o kulturu jsou na našich akcích také vítáni.

Za účast na koncertě - výstavě - budou děti pochváleny a dostanou 1 do žákovské knížky.

Akce - zájezdy:

4. 10. 2014 - Komponovaný pořad pro děti a rodiče ( Filharmonie Brno )

7. 10. 2014 - Klavírní recitál Eugena Indjiče ( Kongresové centrum Zlín ) 

24. 10. 2014 - Zájezd žáků výtvarného oboru na výstavy ve Šternberku a Olomouci 

listopad 2014 - Návštěva výstavy malíře Pavla Preisnera, Muzeum Napajedla

18. 12 . 2014 - Návštěva výstavy Daniela Reynka, Muzeum Napajedla

leden 2015 - Návštěva výstavy Jaroslava Kovandy, Muzeum Napajedla

24. - 26. 3. - Návštěva výstavy Nulla dies sine linea - Ani den bez čárky

                     v Muzeu Napajedla

28. 3. 2015 - Labutí jezero, Moravské divadlo Olomouc 

22. 5. 2015 - Zájezd na výstavy historických hudebních nástrojů, replik historických oděvů a do stálé expozice J. A. Komenského v Uherském Brodě ( muzeum JAK )

 

Další akce budou průběžně doplňovány.

***

Vedení společnosti:

Ve školním roce 2014/2015 jsou ve vedení společnosti tito členové:

  • Petra Strašáková - předsedkyně
  • Blanka Škrabalová
  • Kateřina Kotová
  • Lenka Hanáčková
  • Jitka Amanová

 

Zakládací listina, stanovy a další dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do práce ve výboru společnosti nebo jakýmkoliv způsobem podpořit její činnost.